Премахни рекламата

 Правила

І. Общи положения


1. Регистрации

Порталът "djagi.com" в настоящия си вид е уеб портал за игри. Регистрацията в него е напълно безплатна и единственото условие е съгласието с настоящите правила и ОУП.

2. Промени

Настоящите Правила са изготвени от App Business Ventures LLC и могат да бъдат изменяни и/или допълвани едностранно. Изменението влиза в сила спрямо всички регистрирани потребители след изтичането на 5 (пет) дни от публикуването на съответното изменение в сайта Djagi.com. Настоящите Правила са допълнителна и неразделна част от Обшите условия за ползване на App Business Ventures LLC.

3. Портал и форум

Форум с адрес https://www.djagi.com/forum/ е официален орган на портала djagi.com. Всички нарушения там се считат като нарушение на настоящите правила и могат да доведат до наказания на съответното място, както и в портала.

ІІ. Забрани и наказания


1. Измами

1.1.  Измама означава всякакъв вид помощ между акаунти, която пряко или непряко вреди на друг или други потребители. Примери за измами са:
 • Подсказване между играчи чрез skype или друг вид чат или връзка с цел по-лесно печелене на игра срещу други играчи;
 • Нарочно губене на игра от играч в полза на друг;
 • Прехвърляне на чипове;
 • Манипулация на класациите;
 • допълнителни начини, при които един акаунт подпомага друг за своя или чужда сметка с цел изкачване на подпомагания акаунт в класациите или печелене на турнир.
Забележка: Това са само част от примерите за измами. Всички неописани случаи за подпомагане и нечестна игра на играчите се считат за измама и се санкционират
1.2. Всякакви измамни действия, като манипулация на класации, измама в дадена игра и измама в турнирна игра, ще бъдат наказвани по следния начин:
1.2.1. При първо нарушение за подсказване или манипулация на игра- 1 месец бан от съответната игра на всички акаунти на потребителя, премахване от класациите за периода на наказанието и отнемане на 20% от чиповете.
1.2.2. При второ нарушение за подсказване или манипулация на игра- 3 месеца бан от съответната игра на всички акаунти на потребителя, премахване от класациите за периода на наказанието и отнемане на 50% от чиповете.
1.2.3. При трето нарушение за подсказване или манипулация на игра- 6 месеца бан от съответната игра на всички акаунти на потребителя, премахване от класациите за периода на наказанието и отнемане на 100% от чиповете.
1.2.4. При четвърто нарушение за подсказване или манипулация на игра- 1 година бан от съответната игра на всички акаунти на потребителя, премахване от класациите за периода на наказанието и отнемане на 20% от общите чиповете. При опит за регистрация на нов акаунт с цел да играе на дадена игра на която е получил вече наказание, потребителят, ще бъде наказан с 1 месец директен бан от сайта.
1.2.5. За умишлено проваляне на игра ще се налага наказание от 3 дена бан от съответната игра. При второ нарушение - 2 седмици
1.2.6. За писане на бройки в играта Свара и за подсказване в чат на играта Белот, ще се налагат наказания по преценка на администратора.
1.2.7. При системни манипулации на няколко игри едновременно от 1 потребител, ще бъде налагано наказание по преценка на администратора.
1.2.8. При груба манипулация в дадена игра с участието на повече акаунти и група от потребители участващи с некоректна игра, ще бъде налагано наказание по преценка на администратора.

2. Продажба на акаунт

2.1. Забранена е продажбата на акаунти в портала.

3. Бъгове и пробиви в системата на портала

За бъг се счита слабост или неволна грешка в кода на продукта, която позволява на потребител да се облагодетелства по непозволен от игрите начин или дейност и/или която пречи на сървърите, на екипа и/или на софтуера да изпълняват предвидените, заложени и очаквани задачи. За грешка се счита също така и ако попаднете на акаунт с невъзможни показатели.
3.1. Ако играч открие бъг в някоя от игрите, той е длъжен незабавно да уведоми администрацията. За използването и недокладването на бъг, играчът се наказва с блокиране на акаунта за период по усмотрение на администратора.
3.2. Ако играч използва докладван, но неотстранен бъг, играчът се санкционира с блокиране на акаунта за период по усмотрение на администратора
3.3. При пряко (влизане в чужд акаунт без знанието на собственика, т.е. хакване), непряко (намесване в играта на чужд акаунт) и всякакви злоумишлени действия спрямо друг играч или сървър*, нарушителят се наказва с блокиране на акаунта или IPто, от което е влизано за период по усмотрение на администратора, включително и тези на потърпевшите докато не докажат, че те нямат вина.
3.4. При открит начин за заобикаляне на системата, при умишлен опит за затрудняване на работата на сървърите, както и при опит за манипулиране на кодовете на играта, нарушителят се наказва блокиране на акаунта за период по усмотрение на администратора. Администрацията на играта запазва правото си да търси обезщетение по съдебен път, съобразно действащото законодателство на Република България за нанесените вреди и възстановяване на административните разходи.

4. Ботове

Ботове се наричат (автоматизирани) скриптове под всякаква форма, симулиращи активност в даден акаунт (като в това число не влизат автоматизираните скриптове на игрите). Използването на всякакви ботове е строго забранено и се наказва по следния начин: При доказано използване на бот от даден играч, играчът се наказва с блокиране на акаунта за период по усмотрение на администратора.

5. Изнудване и обиди

Всякакъв вид изнудване и заплахи (физически, в сравнение с виртуалния живот), които се отправят към играчи или такива които известяват за постояннен тормоз в играта, могат да доведат до ограничено или неограничено по време блокиране на акаунта, който ги е пратил. Уведомяването на екипа за подобни заплахи и обиди се осъществява чрез докладване на съответното лично съобщение или чат. По преценка на екипа това блокиране може да важи и за достъпа до форума. При провинение играчът се наказва с временна забрана за използване на чата и личните съобщения по усмотрение на администратора, но не по-малко от 12 часа. При повторно нарушение тези срокове се удължават блокиране на акаунта за период по усмотрение на администратора.

6. Наказания

На наказание подлежат освен игра, несъобразена с точка ІІ. Забрани и наказания, точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7  на настоящите правила и:
6.1. Опити за натиск от страна на потребители към членове на екипа на играта с цел получаване на каквито и да било преференции пред останалите участници в играта.
6.2. Използване на каквито и да било похвати от страна на потребителите да получат конфиденциална информация от други потребители като пароли, различни видове кодове и всички видове информация, до която нормално не би трябвало да имат достъп.
6.3. Обидни и нецензурни имена и/или аватари във форума и/или играта и такива, показващи/подтикващи играчите към определени действия (свастики, кръстове и подобни).
6.4. Обиди и заплахи от страна на потребителите към екипа на играта, независимо от вида, мястото и времето, по което са отправени. Екипът си запазва правото да действа по свое усмотрение при доказани обиди, без да уведомява или да дължи обяснение на никое външно лице.
6.5. Обиди и заплахи от страна на членове на екипа на портала към потребители (виж предишната точка). Наказанията важат за абсолютно всички потребители на портала, независимо от техния статус.
Екипът си запазва правото да приложи наказание от всеки от по-долу установените видове без да уведоми за това играча.
Наказанията биват:
 • временна забрана за изказване на мнения във форума на играта;
 • перманентна забрана за изказване на мнения във форума на играта;
 • временна забрана за достъп до форума на играта;
 • перманентна забрана за достъп до форума на играта;
 • временна забрана върху употребата на системата за съобщения на играта – Заглушаване на играча (Mute);
 • перманентна забрана върху употребата на системата за съобщения на играта– Заглушаване на играча (Mute);
 • временна забрана за участие в игрите;
 • перманентна забрана за участие в игрите;
 • при доказани измами или други нарушения- деактивиране на всички акаунти, участващи в това.*
 • блокиране/филтриране на достъпа до машините, имащи отношение към портала.
*Доказан в този контекст означава, че екипът единодушно смята проявата за нарушение. Той (екипът) не е задължен да дава обяснения за решението си.
Забележка: Въпроси, относно блокирани акаунти/достъп, ограничени права и т.н, могат да бъдат зададени на съпорта на играта или на форума на играта. Груб език, обиди и повторно искане на коментар след като веднъж е бил получен такъв, няма да се толерират.


7. Правила на общите чатове към лобитата на игрите


7.1. Общите чатове са създадени за комуникация между повече от двама души или за паралелни разговори между две или повече групи потребители.
7.2. В общите чатове е задължително спазването на добрия тон, взаимното уважение и зачитане на изказано мнение.
7.3. Всякакви форми на подбудителство (обидни епитети, критични забележки, целящи унижаването на дадена личност, намеци, изнасяне на недоказана информация относно нечий личен живот и т.н. ) към конфликт , ще бъдат наказвани строго.
7.4. Забранени са разговори с порнографско съдържание и такива с дискриминация на религиозна, етническа, расова, полова или сексуална основа.
7.5. Всички участници във възникнали спорове, независимо от размера на участието им ще бъдат наказвани солидарно.
7.6. В общите чатове се пише на БЪЛГАРСКИ език! Забранени са спамът, флуудът, пускането на рекламни линкове, както и такива към сайтове, печелещи от кликания или с конкурсна насоченост. Забранено е писането с големи букви(caps lock)! В интернет пространството това се възприема като крещене!
7.7. Забранено е копирането и пускането в общите чатове на текстове от личната кореспонденция в сайта, скайп, електронната поща, публикации от форума, особено такивa, които са били написани с цел разпалване на конфликт и са били санкционирани в последствие.
7.8. Минималното наказание в общия чат е 1 час. По преценка на модератора, за по-тежки провинения се налагат и по-тежки наказания както следва -24 часа, 1 седмица, 1 месец . Ако бъде наложено наказание в общия чат, то важи за същия срок в форума на сайта и чатовете в игрите. Ако някой потребител е наказан заради докладван чат по време на игра получава наказание и в общия чат.
7.9. За обида на модератор, неоснователен спор със същия, оспорване на решението му за наказание на потребител или друго негово решение също ще бъде налагано наказание.

8. Многобройни профили (мултиакаунтинг)

Многобройните профили в сайта са разрешени, но подлежат на санкция при засичането на злоупотреба.
 • забранява се участието на 2 профила в дадена игра;
 • забранява се участието на 2 и повече профила да участват в турнири;
 • забранява се всякаква форма на подпомагане на един профил с други профили на 1 потребител;
 • забранява се да се предоставят профили на други потребители, без писмено уведомление;
 • забранява се манипулация на 2 или повече профила с цел вдигане на рейтинга за дадена игра.
В случаите когато решите да размените или прехвърлите свой акаунт към друг потребител, да уведомите Модераторите или да пуснете известие в тикет системата в писмена форма. Всяко следващо влизане в старият акаунт на потребител, който е поел нов такъв, ще носи лична отговорност. Съществува риск, когато предоставяте паролата си на приятели и познати, при евентуално наказание, Вашият акаунт да бъде наказан заедно с техните. Потребители, които участват в подобна размяна /подаряване на акаунт/, сами носят отговорност за произтичащи от това действия, недоразумения и проблеми. При засичане на неправомерни действия екипът, ще вземе нужните мерки при установяване на злоупотреба.
Наказания, наложени на множество акаунти, няма да бъдат премахвани на основание, че са на различни хора.

9. Снимки и аватари

Забранено е качването на:
 • снимки и аватари с порнографско и сексуално съдържание. Също така, снимки съдържащи неприлични жестове или пози;
 • снимки и аватари изобразяващи насилие, показващи оръжия или употреба на наркотици;
 • снимки и аватари които съдържат реклами, или лога на други сайтове;
 • снимки и аватари със заплахи за живота и неприкосновеността на човека, призоваващи към насилие;
 • снимки и аватари на расова, етническа и религиозна вражда, нарушаващи правата и законните интереси на трети лица;
 • снимки и аватари които са на трети лица и тяхното разпространяване в сайта с цел уронване на авторитета.
От сайта ще бъдат изтривани снимки от галерията и лични аватари, обиждащи други потребители и ще се налага наказание по усмотрение на администратора.
Модераторите на сайта решават кои снимки и аватари отговарят на условията на сайта. Тези които не отговарят ще бъдат изтривани. Ако вие откриете снимка или аватар в сайта, която нарушава тези правила, моля пишете на contact@djagi.com
Всички снимки и аватари се проверяват от нашите администратори преди да бъдат качени на сайта.

10. Реклами

Забраняват се всякакви неоторизирани реклами в полета за информация на профилите, както и в имената им под формата на текст, банери, линкове, картинки, аватари и др.

ІІІ. Докладвания


1. Докладвания на играчи

Докладване на играч за каквито и да е нарушения се правят във форума или на съпорта на портала. При неправомерни докладвания от един играч на друг с цел наказване на противник, докладващият понася наказанията, които би понесъл докладваният при доказване на вината.

2. Докладване на членове на екипа

При съмнения за злоупотреби от страна на членове на екипа на играта, играч или група от играчи могат да поискат детайлна проверка. Подобно искане става само и единствено на мейл на адрес: contact@djagi.com. При доказване на вина, провинилият се бива наказан с отнемане на всички права в портала и изключване от работния екип.
*Молбите и исканията ще бъдат разглеждани от екипа само, ако са написани грамотно.

ІV. Допълнения


1. Преразглеждане на административни решения

Действия, извършени от модератор могат да бъдат отменени само от същия или от администратор. Действията, извършени от администратор не подлежат на възражение, ако се уповават на горните правила.

2. Репарации

2.1. Ако потребител пострада от програмни грешки или грешки от екипа на играта, в общия случай следва да бъде овъзмезден.
2.2. Ако потребител се опита да заобиколи решение на даден модератор чрез свързване с друг модератор, играчът се наказва според точка 8. Изключение е свързване с администратор.

3. Възражения

Всяко необосновано възражение срещу правилата може да доведе до някое от горепосочените наказания или изключване от играта. В зависимост от степента на провинение, наказанието може да бъде разпростряно не само върху портала djagi, но и до по-нататъшен отказ на услуги, включително форума на играта. Членовете на екипа на djagi са съгласни да санкционират подобни действия според най-доброто от познанията и вижданията си.

4. Неописани случаи

Администраторите на играта си запазват правото да наказват по лично усмотрение играчи, нарушили правилата по начин, неописан в тях.

V. Екипът на играта

Екипът на играта:
 • си запазва правото да отсъжда компенсации на играчите вследствие настъпили загуби поради действия на екипа.
 • си запазва правото да внася корекции във всички аспекти на игрите в портала без да уведомява предварително за това.
 • си запазва правото да променя/допълва тези правила като предупреди за това със съобщение в портала и на форума.


VI. Контакти

Единствената официална форма за контакт с администрацията на играта е на съпорта на играта. Можете да контактувате с екипа на играта като използвате форума на https://www.djagi.com/forum/, където екипът ще ви отговори в срок до 72 часа за работни дни и 96 часа за почивни.

VII. Потребители

С регистрацията на акаунт в портала всички потребители декларират, че са прочели тези условия и са съгласни с изложеното в тях, че ще спазват правилата за коректна игра и че са съгласни да изтърпяват наказанията, посочени по-горе, ако екипът прецени, че това е необходимо, както и че приемат като своя отговорност регулярно да се информират за настъпили промени в правилата. Непознаването на правилата не оневинява онези от потребителите, които са ги нарушили. Потребителите се задължават да се грижат за личната информация и да не я предоставят на други лица, включително на бивши или настоящи членове на екипа. При предоставяне на такава, екипът няма да поема никакви отговорности. Правата над играта принадлежат на App Business Ventures LLC Правата върху този текст принадлежат на App Business Ventures LLC и е забранена репродукцията им във всякакъв вид без писменото ни съгласие.
Премахни рекламата