Премахни рекламата
Игри   Flash  
Бридж
Бридж Играчи: 1

Бридж

Бриджът се играе с тесте от 52 карти.Цветовете в него във възходящ ред са трефа, каро, купа и пика.Всеки цвят се състои от 13 карти, които наредени по сила са: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K и А.Четиримата състезатели са разделени на два отбора.Едната двойка партньори е Север-Юг, а другата Изток-Запад.Бриджът е партньорска игра и резултатът се присъжда на цялата двойка.След разбъркване картите се раздават една по една по посока на часовниковата стрелка.Всеки играч получава по 13 карти, които се наричат ръка.Целта на играта е да се изпълни поетият договор при анонсирането.
 
Премахни рекламата
Achievement
Изиграни игри на Бридж.
0/500
Achievement
Achievement
Achievement
Achievement
Achievement
Започнати игри с покана на Бридж.
0/100
Achievement
Achievement
Achievement
Achievement
Премахни рекламата